Sint-Martinus Administratie

Paswoord vergeten?

Contacteer de webmaster als je je paswoord vergeten bent.

Aanmelden

Registreren

Sint-Martinus › Gegevensbescherming

Aansprakelijkheid:

Uw bezoek aan onze website en uw belangstelling voor het aanbod op volley.vandemeerssche.com doet ons erg veel genoegen.

Mogen wij even uw aandacht vragen voor wat de aansprakelijkheid betreft:

Het raadplegen en gebruiken van de informatie, voorgesteld op onze website, brengt geen enkele zakelijke of andersoortige contractuele verbinding tussen de gebruiker en volley.vandemeerssche.com tot stand.

Alle documenten en bestanden die u op internet onder volley.vandemeerssche.com kan raadplegen, hebben wij met de grootst mogelijke zorg opgesteld. Wij vragen om uw begrip dat wij voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie echter niet borg kunnen staan. Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade die u mogelijk rechtstreeks of onrechtstreeks hebt geleden naar aanleiding van het gebruik van de website en de informatie die erin is opgenomen. Beslissingen die op basis van de voorgestelde informatie worden genomen, zijn geheel voor eigen risico.

De inhoud van andere websites, die u via hyperlinks vanuit het aanbod van volley.vandemeerssche.com kan bezoeken, maken wij ons uitdrukkelijk niet eigen. volley.vandemeerssche.com heeft geen invloed op de huidige of toekomstige vormgeving en evenmin op de inhoud van de gelinkte sites. Wij kunnen bijgevolg niet borg staan voor de inhoudelijke juistheid, volledigheid en beschikbaarheid en kunnen daarvoor ook geen aansprakelijkheid aanvaarden. Zover wij weten bevatten de gelinkte sites geen inhoud die in strijd is met de wet. Indien deze sites informatie zouden bevatten waaruit blijkt dat het om onwettige zaken gaat, dan verzoeken wij u dringend om ons dat te laten weten zodat wij de verwijzing naar het betreffende aanbod kunnen schrappen.

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid maakt deel uit van het internetaanbod van volley.vandemeerssche.com. Wanneer afzonderlijke formuleringen of delen van deze tekst van de van kracht zijnde rechtspositie niet meer of niet meer helemaal beantwoorden, blijven de overige delen van deze verklaring ongewijzigd van kracht.

Gegevensbescherming:

Wanneer u uw e-mailadres of andere gegevens aan ons doorgeeft, hetzij door het insturen van een formulier hetzij naar aanleiding van een aanvraag, verplichten wij ons ertoe deze gegevens niet aan derden door te geven of voor commercile doeleinden te gebruiken. Wanneer u van ons e-mails ontvangt, hebben deze altijd betrekking op het insturen van een formulier of ontvangt u deze naar aanleiding van uw aanvraag.

Wanneer u onze website bezoekt, dus ook de zogenaamde logfiles, worden gegevens in verband met uw surfgedrag geregistreerd (datum van het bezoek, tijdstip, gebruiksduur, opgeroepen pagina's,... enz.). U hoeft zich daarover geen zorgen te maken. U, als surfer, blijft altijd anoniem, want nooit kan worden achterhaald wie er voor de computer zit. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend om te analyseren en onze website en ons aanbod te verbeteren.

Wil u daar meer over weten, neem dan contact met ons op: webmaster.